RINTOJEN KIRURGIA

Rinnat ovat tärkeä osa naisellisuutta. Tyytyväisyys omiin rintoihin on tärkeä osa omaa ruumiinkuvaa. Kuten muukin vartalo, rinnat muuttuvat kaikilla iän, raskauksien ja painonvaihteluiden myötä. Rinnoissa saattaa olla myös synnynnäisiä kehityshäiriöitä, joista aiheutuu puoliero tai muotovirhe. Kokoa, muotoa tai puolieroa voidaan korjata esteettisen plastiikkakirurgian menetelmin. Rintojen esteettinen kirurgia onkin erittäin yleistä ja se on lisääntynyt merkittävästi viimeisten 10 vuoden aikana.

Rintojen leikkausta suunniteltaessa tärkeitä ja huomioonotettavia asioita ovat rintojen koko, muoto ja symmetria. Nännin ja nännipihan muoto sekä niiden sijainti rinnassa ovat myös erittäin merkityksellisiä. Potilaan ruumiinrakenne ja harrastukset tulee tarkasti huomioida. Tiedot aiemmista leikkauksista tulisi aina olla käytettävissä. Leikkaus suunnitellaan niin, että kaikki häiritsevät asiat tulevat korjatuksi samalla kertaa. Leikkaavan kirurgin tulisi olla hyvin perehtynyt kaikkiin rintojen kirurgian leikkausmenetelmiin.

Olen erikoistunut rintojen esteettisiin leikkauksiin ja teen niitä laaja-alaisesti - kaikilla tarvittavilla menetelmillä. Teen myös aiempien rintaleikkausten korjausleikkauksia.

RINTOJEN SUURENNUS SILIKONI-IMPLANTILLA

Rintojen suurennus silikoni-implantilla (augmentaatio) on tavallisin rintojen alueen esteettinen leikkaus. Rinnat saattavat olla synnynnäisesti pienet tai puuttua. Rinnat voivat olla myös liian pienet suhteutettuna ruumiinrakenteeseen. Fitness -urheilijoilla rintojen koko pienenee huomattavasti kilpailukaudella, jolloin rasvakudoksen määrä kehossa on vähäinen. Kaikissa näissä tilanteissa saattaa olla hyödyllistä tehdä rintojen suurennusleikkaus.

Rintojen suurennusleikkauksen tuloksena rintojen koko saadaan toivotuksi, muoto kauniiksi ja mahdollinen puoliero korjattua.

Kenelle rintojen suurennus?
 • potilas kokee rintansa liian pieniksi
 • imetyksen seurauksena rintarauhaskudoksen määrä on vähentynyt ja rinnat ovat
  ”tyhjentyneet”
 • rintojen koko on liian pieni suhteessa ruumiinrakenteeseen
 • matalan rasvaprosentin vuoksi rinnat ovat pienet tai lähes puuttuvat,
  erityisesti fitness-urheilijat

Anatominen vai pyöreä implantti, silikoni vai polyuretaani?

Rintojen suurennusleikkaus tehdään tavallisesti silikoni-implantilla. Implantteja on tuhansia erilaisia, koska kaikilla valmistajilla on jopa satoja vaihtoehtoja koon, muodon, pintarakenteen ja geelin suhteen. Itse käytän korkealaatuisia ja hyvässä maineessa olevia implantteja, joista on pitkä käyttökokemus. Potilaan toivomuksesta käytän aina hänen haluamaansa merkkiä, kunhan tuote on korkealaatuinen.

Mikäli kyseessä on implantin vaihtoleikkaus, käytän joskus myös polyuretaani-implantteja. Polyuretaani-implanttien suosio erityisesti uusintaleikkauksissa on lisääntynyt erittäin paljon maailmalla, ja niihin liittyykin kiistatta tiettyjä etuja. Teknisesti leikkaus on hieman erilainen. Olen hankkinut koulutuksen asiaan ulkomailla ja aloittanut polyuretaani-implanttien käytön ensimmäisenä Suomessa pari vuotta sitten. Alustavat kokemukset ovat hyviä.

Implanttityypit voidaan jakaa pyöreisiin ja anatomisiin. Pyöreä implantti on symmetrinen. Anatominen implantti on pisaran muotoinen vastaten rinnan luonnollista muotoa. Pyöreissä implanteissa pintarakenne voi olla sileä tai karhennettu. Anatomisissa implanteissa pinta on aina karhennettu, jotta implantti pysyy tarkasti asennossaan.

Pyöreä implantti antaa enemmän täyteläisyyttä rinnan yläosaan, kun taas anatominen implantti on usein luonnollisemman näköinen. Lopullinen valinta riippuu potilaan toiveesta muodon suhteen.

Sopiva implantin koko ja malli ovat aina yksilöllisiä. Implantin valinnassa otan huomioon potilaan toivomukset koon ja muodon suhteen, anatomiset mittasuhteet sekä liikuntaharrastukset.

Sijoitetaanko implantti rintalihaksen alle vai päälle?

Implantti sijoitetaan suuren rintalihaksen päälle (submammaarisesti) tai sen alle (subpektoraalisesti). Myös rintalihaksen kalvon alle (subfaskiaalinen) tapahtuva sijoitus on mahdollinen. Lopputulos vastaa muodoltaan lihaksen päälle sijoitusta.

Implantin paikka päätetään leikkauksen suunnittelun yhteydessä. Asiaa on tutkittu ja siitä on keskusteltu plastiikkakirurgien keskuudessa loputtomiin, mutta lopulliseen johtopäätökseen ei silti olla päästy. Molemmilla paikoilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Lihaksen alle sijoituksen hyviä puolia ovat :
 • Implantin yläosan reuna ei näy hoikallakaan potilaalla
 • Kapseloituminen saattaa olla vähäisempää
Huonoja puolia:
 • Hieman pidempi toipumisaika erityisesti urheilijoilla
Lihaksen päälle sijoituksen hyviä puolia ovat:
 • Rinnan yläosaan saadaan usein enemmän täyteläisyyttä
 • Toipumisaika leikkauksesta on lyhyempi
Huonoja puolia:
 • Hoikalla potilaalla implantin yläosan reuna saattaa tulla näkyviin
Implantin merkki, malli, koko ja sijoituspaikka päätetään aina yksilöllisesti, potilaan toiveet huomioiden. Lopputuloksena ovat kookkaammat, symmetriset, muodoltaan kauniit rinnat.

Mitä leikkauksessa tapahtuu?

Ennen toimenpidettä tehdään iholle merkinnät tussilla potilaan ollessa pystyasennossa. Leikkaus suoritetaan nukutuksessa. Implanteille tehdään taskut valittuihin paikkoihin. Implantit sijoitetaan taskuihin niin, että asento ja symmetria ovat hyvät. Sisäänviennissä voidaan käyttää erityistä ”suppiloa”, jolloin implantin asetus on erittäin hellävaraista. Rinnanaluspoimujen iho kiinnitetään ja haavat suljetaan sulavalla ompeleella. Haavat peitetään haavateipeillä. Leikkauksen kesto on 60 - 90 minuuttia.
Mitä leikkauksen jälkeen tapahtuu?
Leikkauksen päätteeksi puetaan tukiliivit ja –panta. Heräämössä potilasta seurataan noin 3-4 tunnin ajan, jonka jälkeen kotiutuminen onnistuu hyvin. Kipulääkkeistä ensimmäisen vuorokauden annokset annetaan mukaan. Tukiliivejä ja tarvittaessa –pantaa on syytä käyttää 3-4 viikon ajan ympärivuorokautisesti. Ensimmäinen kontrolli on yleensä 3-4 viikon kuluttua leikkauksesta. Loppukontrolli on vuoden kuluttua.

Leikkauksen jälkeen toipilaana menee 3 – 7 päivää. Tämän jälkeen kevyt liikunta, esim. kävelylenkit ovat sallittuja. Yhden - kahden viikon kuluttua voi useimmiten palata toimistotöihin. Raskas, fyysinen työ sekä urheilu ovat sallittuja 4 viikon kuluttua leikkauksesta.

Millaiset ovat arvet?

Tavallisin arven paikka on rinnanaluspoimussa. Arpi on pituudeltaan 4-6 cm ja viivamainen. Pystyasennossa arpi jää näkymättömiin ja makuulla ollessakin se on varsin huomaamaton. Muita arven sijoituspaikkoja voivat olla nännipiha tai kainalo.

RINTOJEN SUURENNUS RASVANSIIRROLLA

Rintojen rasvansiirrossa rintojen kokoa suurennetaan siirtämällä niihin potilaan omaa rasvaa, joka on poistettu rasvaimulla. Siirretty rasva on pysyvää. Rintojen rasvansiirron kiistaton etu on, että suurennukseen käytettävä materiaali on omaa rasvakudosta. Se on luonnollista, pehmeää ja tuntuu normaalilta rintarauhaskudokselta. Siirretty rasva saa oman verenkierron - lihoo ja laihtuu
potilaan mukana.


On kuitenkin huomioitava, että leikkauksessa siirretystä rasvasta häviää osa, noin 30-50 prosenttia. Tämän vuoksi toimenpide tehdään usein kahdesti, jotta päästään täydelliseen tulokseen. Yhdellärasvansiirrolla pystytään suurentamaan rintaa noin kuppikoon verran.

Rintojen rasvansiirto sopii erinomaisesti potilaille, joilla on hyvää "rakennusmateriaalia" eli häiritseviä rasvakertymiä vatsalla tai reisissä. Rasvanoton seurauksena myös vartalon muoto
paranee. Riittävä rasvan määrä kehossa on edellytys rasvansiirrolle, joten erittäin hoikille naisille menetelmä ei valitettavasti sovellu.

Kenelle rintojen suurennos rasvansiirrolla?

 • potilas kokee rintansa liian pieniksi
 • imetyksen seurauksena rintarauhaskudoksen määrä on vähentynyt ja rinnat ovat
  ”tyhjentyneet”
 • rintojen koko on liian pieni suhteessa ruumiinrakenteeseen
 • rintojen välinen kokoero häiritsee
 • aiemmista silikoni-implantilla tehdyistä leikkauksista on ilmaantunut ongelmia, esim.
  kapseloitumista, ja halutaan poistaa implantit mutta säilyttää rintojen täyteläisyys
 • aiemmat rintasyöpäleikkaukset ovat aiheuttaneet kokoeroa tai muotovirheitä

Mitä leikkauksessa tapahtuu?

Ennen leikkausta piirretään tussilla merkinnät rasvanottokohtiin sekä rintoihin. Rasvaimua varten tehdään noin 4 mm haavat tyhjennettäville alueille. Toimenpide aloitetaan täyttämällä rasvakudos nesteellä, joka sisältää adrenaliinia.

Rasvakudokseen viedyllä imukärjellä (nk. rasvaimukanyyli) poistetaan ihonalaista rasvakudosta. Rasvaimu tehdään joko perinteisellä rasvaimulla tai nk. vesisuihku-rasvaimulla (WAL, Water – Assisted - Liposuction). Itse käytän jälkimmäistä menetelmää.

Poistettu rasva siivilöidään ja erotellaan imunesteestä steriilisti ja vedetään ruiskuihin. Pienistä neulanpistorei'istä ruiskutetaan rasva rintarauhaskudoksen ja ihon väliseen rasvakerrokseen sekä rintarauhasen alle rintalihakseen. Rintarauhaseen ei siirretä rasvaa. Kerralla voidaan siirtää useimmiten 2-3 dl rasvaa / rinta.

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa, epiduraalipuudutuksessa tai nukutuksessa, potilaan toiveiden mukaan.

Mitä leikkauksen jälkeen tapahtuu?

Rintojen rasvansiirron päätteeksi puetaan rasvaimualueille tukivaatteet. Rintoihin tulee ainoastaan kevyet sidokset. Heräämössä potilasta seurataan noin 3 - 4 tunnin ajan, jonka jälkeen kotiutuminen onnistuu hyvin. Kipulääkkeistä ensimmäisen vuorokauden annokset annetaan mukaan.

Tukivaatteita rasvaimualueilla käytetään 3 - 4 viikon ajan. Puristavien tai kaarituellisten rintaliivien käyttöä tulee välttää kuukauden verran.

Leikkauksen jälkeen toipilaana menee 2 – 3 päivää. Tämän jälkeen kevyt liikunta, esim. kävelylenkit ovat sallittuja. Muutaman päivän, viimeistään viikon kuluttua, voi palata toimistotöihin. Raskas, fyysinen työ sekä urheilu ovat sallittuja 4 viikon kuluttua leikkauksesta.

Ompeleet rasvaimuhaavoista poistetaan viikon kuluttua. Ensimmäinen kontrolli vastaanotollani on yleensä 3-4 viikon kuluttua leikkauksesta. Loppukontrolli on vuoden kuluttua rasvansiirrosta. Toimenpide voidaan toistaa 3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä rasvansiirrosta.

Millaiset arvet ovat?

Rasvaimusta jää pienet, 3-5 mm viivamaiset arvet, jotka sijoitetaan iholle napaan tai kohtiin, jotka jäävät alusvaatteiden alle. Parannuttuaan arvet ovat huomaamattomat. Rintojen alueelle ei jää lainkaan arpia.

RINTOJEN PIENENNYS (reduktioplastia)

Liian suuret rinnat aiheuttavat usein monenlaisia ongelmia. Painavat rinnat aiheuttavat usein selkä - hartiaseudun kroonisia särkyjä, joihin liikunnasta, hieronnasta tai fysioterapiasta ei ole apua. Ryhti saattaa painua etukumaraan. Liikuntaharrastukset ja pukeutuminen vaikeutuvat. Rinnanaluspoimut ovat usein kosteat ja ”hautuneet”, jolloin kehittyy helposti haavaumia. Rinnat voivat myös yksinkertaisesti tuntua liian suurilta suhteessa muuhun vartaloon. Kaikissa näissä tapauksissa kannattaa harkita rintojen pienennysleikkausta eli reduktioplastiaa.

Rintojen pienennysleikkauksen tuloksena koko saadaan toivotuksi, rinnat ryhdistyvät, nännipiha pienenee, muoto paranee ja mahdolliset puolierot korjaantuvat. Pienentyneen massan vuoksi iho-ongelmat ja niska –hartiaseudun kivut helpottuvat merkittävästi tai poistuvat kokonaan.

Kenelle rintojen pienennysleikkaus?
 • kookkaat rinnat aiheuttavat niska-hartiaseudun kipuja
 • rintojen suuren koon vuoksi on iho-ongelmia
 • kookkaat rinnat hankaloittavat pukeutumista tai sopivankokoisia vaatteita on vaikea
  löytää
 • kookkaat rinnat vaikeuttavat harrastuksia ja liikuntaa
 • rinnat tuntuvat liian suurilta suhteessa omaan vartaloon

Mitä leikkauksessa tapahtuu?

Ennen toimenpidettä tehdään iholle merkinnät tussilla potilaan ollessa ensin pystyasennossa ja sitten selinmakuulla. Leikkaus suoritetaan nukutuksessa. Leikkauksessa poistetaan rinnan alaosasta ihoa ja runsaasti rintarauhaskudosta. Rintarauhanen ommellaan kokoon ja se siirtyy hieman ylemmäksi. Sitten suljetaan iho sulavalla ompeleella. Potilas nostetaan leikkauksen lopussa nukutettuna puoli-istuvaan asentoon, jolloin tarkistetaan, että muoto ja symmetria ovat hyvät myös pystyasennossa. Leikkauksen kesto on noin 2.5 – 3 tuntia, riippuen poistettavan kudoksen määrästä. Haavat peitetään haavateipeillä.

Mitä leikkauksen jälkeen tapahtuu?

Leikkauksen päätteeksi puetaan tukiliivit potilaan ollessa vielä nukutettuna. Heräämössä seurataan vähintään 4 tunnin ajan, potilas kotiutuu yleensä leikkauspäivän iltana. Kipulääkkeistä ensimmäisen vuorokauden annokset annetaan mukaan. Leikkausalueelle jätetään joskus laskuputket eli dreenit, joita pitkin ylimääräinen neste valuu pois. Dreenejä käytetään 1-5 päivää. Ne poistetaan sairaanhoitajan vastaanotolla. Tukiliivejä on syytä käyttää 3-4 viikon ajan ympärivuorokautisesti. Ensimmäinen kontrolli on yleensä 4 viikon kuluttua leikkauksesta. Loppukontrolli on vuoden kuluttua.

Leikkauksen jälkeen toipilaana menee 3 – 7 päivää. Tämän jälkeen kevyt liikunta, esim. kävelylenkit ovat sallittuja. Yhden - kahden viikon kuluttua voi useimmiten palata toimistotöihin. Raskas, fyysinen työ sekä urheilu ovat sallittuja 4 viikon kuluttua leikkauksesta.

Millaiset arvet ovat?

Rintojen piennennysleikkauksen arpi kulkee aina nännipihan ympäri (periareolaarisesti). Se jatkuu nännistä suoraan rinnanaluspoimuun (vertikaaliarpi). Mikäli poistettavaa kudosta on paljon, haavaa jatketaan rinnanaluspoimun suuntaisesti (ylösalaisin oleva T-kirjain, ankkuri, ”fleur de lis”-arpi). Arvet ovat parannuttuaan varsin huomaamattomat. Mahdollinen rinnanaluspoimun suuntainen arpi jää laskeutuvan rinnan alle kokonaan piiloon.

RINTOJEN RYHDISTYS (mastopexia)

Rintojen laskeutuminen (ptoosi) on tavallista imetyksen jälkeen. Tällöin rintarauhaskudoksen määrä vähenee ja rinnan iho alkaa roikkua. Tilanne voidaan usein korjata rinnansuurennus leikkauksella, jossa rinnan entinen koko palautetaan silikoni-implantilla. Rinnan muoto voi olla myös synnynnäisesti sellainen, että nänni sijaitsee liian alhaalla tai osoittaa alaspäin. Jos potilas ei halua silikoni-implanttia, rinnan iho on erittäin löysää tai nänni sijaitsee liian alhaalla, tarvitaan rintojen ryhdistysleikkaus (mastopexia).

Rintojen ryhdistysleikkauksen tuloksena rinnan yläosaan tulee täyteyttä, rinta nousee ylöspäin, nännipiha pienenee ja nänni siirtyy keskemmälle rintaa. Näin rinnan muodosta tulee kauniimpi ja mahdolliset puolierot voidaan myös korjata.

Kenelle rintojen ryhdistysleikkaus?

 • rinnat ovat laskeutuneet iän, painonpudotuksen tai imetysten seurauksena
 • nännipiha sijaitsee synnynnäisesti rinnassa liian alhaalla
 • potilas haluaa rintojen muodon tai symmetria-korjauksen ilman silikoni-implanttia

Mitä leikkauksessa tapahtuu?

Ennen toimenpidettä tehdään iholle merkinnät tussilla potilaan ollessa ensin pystyasennossa ja sitten selinmakuulla. Leikkaus suoritetaan nukutuksessa. Leikkauksessa poistetaan rinnan alaosasta löysää ihoa. Nännipiha pienennetään tarvittaessa. Rinnan alaosan kudos käännetään rinnan keski- ja yläosaan. Rauhaskudosta ei poisteta. Rintarauhanen ommellaan kokoon ja se siirtyy hieman ylemmäksi. Sitten suljetaan iho sulavalla ompeleella. Potilas nostetaan leikkauksen lopussa nukutettuna puoli-istuvaan asentoon, jolloin tarkistetaan, että muoto ja symmetria ovat hyvät myös pystyasennossa. Leikkauksen kesto on noin 2 – 3 tuntia. Haavat peitetään haavateipeillä.

Mitä leikkauksen jälkeen tapahtuu?

Leikkauksen päätteeksi puetaan tukiliivit ja –panta. Heräämössä potilasta seurataan noin 3-4 tunnin ajan, jonka jälkeen kotiutuminen onnistuu hyvin. Kipulääkkeistä ensimmäisen vuorokauden annokset annetaan mukaan. Kipu on rinnanryhdistys leikkauksen jälkeen yleensä lievää. Tukiliivejä on syytä käyttää 3-4 viikon ajan ympärivuorokautisesti. Ensimmäinen kontrolli on yleensä 4 viikon kuluttua leikkauksesta. Loppukontrolli on vuoden kuluttua.

Leikkauksen jälkeen toipilaana menee 2 – 7 päivää. Tämän jälkeen kevyt liikunta, esim. kävelylenkit ovat sallittuja. Yhden - kahden viikon kuluttua voi useimmiten palata toimistotöihin. Raskas, fyysinen työ sekä urheilu ovat sallittuja 4 viikon kuluttua leikkauksesta.

Millaiset arvet ovat?

Rintojen ryhdistysleikkauksen arvet sijoittuvat nännipihan ympärille (periareolaarisesti). Tämän lisäksi on useimmiten järkevää tehdä nännipihasta (areolasta) alaspäin, rinnanaluspoimua kohden suuntautuva pystyarpi (vertikaaliarpi). Mikäli vertikaaliarpea ei tehdä silloin kun pitäisi ja poistettavaa ihoa on paljon, on seurauksena nänninympärysarven leviäminen. Arpien sijainti suunnitellaan ja siitä keskustellaan huolellisesti vastaanottokäynnilläni. Arvet ovat parannuttuaan kapeat ja varsin huomaamattomat.

RINTOJEN SUURENNUS IMPLANTILLA + RYHDISTYS (augmentaatio + mastopexia)

Rintojen pienentyminen ja laskeutuminen (ptoosi) voivat tapahtua ikämuutoksena ja imetyksen tai runsaan painonpudotuksen jälkeen. Tällöin rintarauhaskudoksen määrä vähenee ja rinnan iho alkaa roikkua. Rinnan muoto voi olla myös synnynnäisesti sellainen, että rinta on pieni ja nänni sijaitsee liian alhaalla tai osoittaa alaspäin. Tilanne voidaan usein korjata rinnansuurennus leikkauksella, jossa rinnan entinen koko palautetaan silikoni-implantilla.

Mikäli rinnan iho on erittäin löysää, tai nänni sijaitsee liian alhaalla, tarvitaan sekä rintojen suurennusleikkaus että rintojen ryhdistysleikkaus (mastopexia). Molemmat toimenpiteet tehdään samalla kertaa.

Augmentaatio-mastopexia -leikkauksen tuloksena rinnan koko suurenee, rinta nousee ylöspäin, nännipiha pienenee ja nänni siirtyy ylemmäksi, keskemmälle rintaa. Näin rinnan muodosta tulee kauniimpi ja mahdolliset puolierot voidaan myös korjata.

Kenelle rintojen suurennus + ryhdistysleikkaus?

 • rinnat ovat pienentyneet ja reilusti laskeutuneet iän, painonpudotuksen tai imetysten
  seurauksena
 • rinnat ovat pienet ja nännit sijaitsevat synnynnäisesti rinnoissa liian alhaalla

Mitä leikkauksessa tapahtuu?

Ennen toimenpidettä tehdään iholle merkinnät tussilla potilaan ollessa ensin pystyasennossa ja sitten selinmakuulla. Leikkaus suoritetaan nukutuksessa. Ensin tehdään tasku silikoni-implantille, joka useimmiten sijoitetaan rintalihaksen alle. Implantit viedään sisään, molemmin puolin. Sitten poistetaan rinnan alaosasta löysä iho ja nostetaan nänniä ylöspäin. Nännipiha pienennetään tarvittaessa. Iho suljetaan sulavalla ompeleella. Potilas nostetaan leikkauksen lopussa nukutettuna puoli-istuvaan asentoon, jolloin tarkistetaan, että muoto ja symmetria ovat hyvät myös pystyasennossa. Leikkauksen kesto on noin 2 – 3 tuntia. Haavat peitetään haavateipeillä.

Mitä leikkauksen jälkeen tapahtuu?

Leikkauksen päätteeksi puetaan tukiliivit potilaan ollessa vielä nukutettuna. Heräämössä potilasta seurataan noin 3-4 tunnin ajan, jonka jälkeen kotiutuminen onnistuu hyvin. Kipulääkkeistä ensimmäisen vuorokauden annokset annetaan mukaan. Tukiliivejä on syytä käyttää 3-4 viikon ajan ympärivuorokautisesti. Ensimmäinen kontrolli on yleensä 3-4 viikon kuluttua leikkauksesta. Loppukontrolli on vuoden kuluttua.

Leikkauksen jälkeen toipilaana menee 3 – 7 päivää. Tämän jälkeen kevyt liikunta, esim. kävelylenkit ovat sallittuja. Yhden - kahden viikon kuluttua voi useimmiten palata toimistotöihin. Raskas, fyysinen työ sekä urheilu ovat sallittuja 4 viikon kuluttua leikkauksesta.

Millaiset arvet ovat?

Augmentaatio-mastopexian arvet sijoittuvat nännipihan ympärille (periareolaarisesti) ja rinnanaluspoimuun. Tämän lisäksi on useimmiten järkevää tehdä nännipihasta (areolasta) alaspäin, rinnanaluspoimua kohden suuntautuva pystyarpi (vertikaaliarpi). Mikäli vertikaaliarpea ei tehdä silloin kun pitäisi ja poistettavaa ihoa on paljon, on seurauksena nänninympärysarven leviäminen. Arpien sijainti suunnitellaan ja siitä keskustellaan huolellisesti vastaanottokäynnilläni. Arvet ovat parannuttuaan kapeat ja varsin huomaamattomat.

RINTOJEN MUOTOVIRHEIDEN JA ERIPARISUUDEN (ASYMMETRIA) KORJAUKSET

Rintojen ”ideaalinen” muoto on mielipideasia. Yleisesti voidaan sanoa, että kauniiseen rintaan kuuluu pyöreä muoto. Se on ryhdikäs ja riittävän leveä. Nänni on ulkoneva ja oikean kokoinen. Nännipiha on sopivan kokoinen, sijaitsee riittävän ylhäällä ja varsin keskellä rintaa. ”Ideaaliset rinnat” ovat symmetriset.

Kaikissa edellä mainituissa asioissa saattaa olla isoja tai pieniä poikkeamia. Jos asia häiritsee potilasta, kannattaa harkita sen korjaamista.

Käytän rintojen muotovirheiden korjaamisessa kaikkia tällä sivulla kuvailtuja tekniikoita (ja vielä muutamia muita), riippuen siitä minkälainen muoto- tai symmetriavirhe on kyseessä. Pienimmillään symmetriakorjaus voi olla rasvansiirto toiseen rintaan, suurimmillaan pienennysleikkaus yhteen rintaan ja suurennus silikoni-implantilla toiseen.

GYNEKOMASTIALEIKKAUS (miesten rintojen liikakasvu)

Gynekomastia tarkoittaa miehillä esiintyvää rintarauhasen liikakasvua. Liikakasvun syy voi olla hormonitasapainon häiriö, anabolisten steroidien käyttö tai tiettyjen lääkeaineiden sivuvaikutus. Useimmiten gynekomastian perimmäinen syy jää kuitenkin epäselväksi. Nuorilla potilailla, murrosiässä tai pian sen jälkeen ilmaantunut gynekomastia on usein tiiviin, nännipihan alle keskittyneen rauhaskudoksen aiheuttamaa. Vanhemmalla iällä paitsi itse rintarauhaskudoksen lisääntyminen, myös siihen ja sen ympäristöön kertyvä rasva aiheuttavat rinnan suurenemista.

Gynekomastia aiheuttaa potilaalle ennen kaikkea sosiaalisen haitan. Suurentuneet rinnat haittaavat sosiaalista kanssakäymistä ja pukeutumista. Usein suurentuneet rinnat ovat myös kipeät. Ainoa tehokas hoito gynekomastiaan on kirurginen.

Kenelle gynekomastialeikkaus?

 • miehille, joilla rintojen liikakasvu aiheuttaa esteettisen tai sosiaalisen ongelman
 • miehille, joilla lisääntynyt rintarauhaskudos kipeytyy

Mitä leikkauksessa tapahtuu?

Nuorilla ja hoikilla miehillä riittää usein hoidoksi yksinkertainen rintarauhaskudoksen kirurginen poistaminen. Toimenpide tehdään yleensä paikallispuudutuksessa. Nännipihan alareunaan, sen rajalle, tehdään viilto, jonka kautta rauhaskudos poistetaan. Haava suljetaan sulavalla ompeleella.

Miehillä, joilla ongelmana on rasvakudoksen poikkeava kertyminen rintojen alueelle, hoito on erilainen. Rasvakudos ja pehmeä rintarauhaskudos ovat laajemmalla alueella. Tällöin hoitona on rasvaimu, jonka itse teen yleensä nk. WAL-menetelmällä (Water Assisted Liposuction). Kovaan, nännipihan alla olevaan rauhaskudokseen rasvaimu toimii huonosti. Onkin yleistä, että samassa leikkauksessa tehdään sekä rasvaimu, että kirurginen nännipihan alla oleva kovan rintarauhaskudoksen poisto.

Hankalimmillaan, erityisesti huomattavasti ylipainoisilla potilailla, gynekomastia on saattanut venyttää ihoa niin, että rinnat ovat muuttuneet roikkuviksi. Erityisen tavallista tämä on potilailla, jotka ovat pudottaneet painoa kymmeniä kiloja laihduttamisen tai laihdutusleikkauksen seurauksena. Pelkkä rauhaskudoksen poistaminen rasvaimulla tai kirurgisesti ei silloin riitä, vaan myös nänni täytyy siirtää ylemmäksi ja ihoa poistaa. Tuolloin käytetään samoja menetelmiä kuin rinnanpienennysleikkauksissa.

Mitä leikkauksen jälkeen tapahtuu?

Leikkauksen päätteeksi potilaalle puetaan tätä varten hankittu tukipaita, joka estää nesteen kertymisen leikkausalueelle. Potilasta seurataan heräämössä 3-4 tuntia, jonka jälkeen hän voi kotiutua. Tukipaitaa käytetään 1-4 viikkoa, riippuen leikkauksen laajuudesta. Jälkitarkastus on kuukauden kuluttua ja lopputarkastus vuoden kuluttua.

Leikkauksen jälkeen toipilaana menee 2 – 7 päivää. Tämän jälkeen kevyt liikunta, esim. kävelylenkit ovat sallittuja. Yhden - kahden viikon kuluttua voi useimmiten palata toimistotöihin. Raskas, fyysinen työ sekä urheilu ovat sallittuja 4 viikon kuluttua leikkauksesta.

Millaiset arvet ovat?

Yksinkertaisessa kirurgisessa poistossa nännipihan alareunaan tulee puoliympyrän muotoinen, viivamainen arpi. Se on parannuttuaan täysin huomaamaton. Rasvaimua käytettäessä tulee lisäksi kaksi 4-6 mm viivamaista arpea / puoli, jotka parannuttuaan ovat huomaamattomat.

Tapauksissa, joissa nänniä on nostettu ja ihoa poistettu, arpi kulkee nännin ympäri. Jos ihoa on poistettu paljon, nännistä sivulle tulee myös viivamainen arpi. Arvet ovat parannuttuaan varsin huomaamattomat.